Rocznica wyboru sołtysa?

Rocznica wyboru sołtysa?

Dokładnie, w dniu 25.03.2015 roku mieszkańcy Kiełpina wybrali nową rade sołecką i sołtysa Chciałbym, w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Te dwa lata pracy dostarczyły dużo radości, ale też nowych wyzwań. Potrzeb mieszkańców mamy coraz więcej, ale na miarę możliwości budżetu z władzami samorządowymi będziemy wspólnie rozwiązywać problemy. Dziękuję za życzenia, które otrzymałem 11.03. 2017 roku Dzień Sołtysa, takie sygnały wzmacniają naszą komunikację. Obiecuję, że wspólnie z mieszkańcami, radą sołecką, instytucjami, władzami lokalnymi zadbamy o godne życie mieszkańców największej miejscowości w gminie Kartuzy- Kiełpina. Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim ludziom dobrej woli,  sponsorom, wolontariuszom, za serce i pomoc w organizacji imprez : Sobótki między jeziorami, Dzień Seniora, I Bieg Arasmusa i 775-lecie Kiełpina, I Bieg Żołnierzy Wyklętych, wykonanie pięknego napisu przy kościele. To niektóre zadania, wielu mieszkańców -bezinteresownie wykonało różnorodne prace dla naszego pięknego Kiełpina. Wielki szacunek dla tych osób.

Dziękuję

sołtys Kiełpina

Mirosław Kiełpina     

Komentarze są wyłączone.