Śladami naszych bohaterów…

Pan Franciszek Szczęsny autor książki ‘Zakazana miłość”, w czasie spotkania w Kiełpinie, otrzymał od Burmistza Kartuz M. G.Gołuńskiego bardzo cenne materiały archiwalne na temat Maksymiliana Stroma oraz Marty Koss. Oto niektóre niezwykle interesujące informacje, jesteście Państwo pierwszymi  dla których publikuję te informacje za zgodą autora.

Metryka Stroma: Urząd metrykalny izraelski w Ulanowie pow. Nisko. L. 149/30 tom IX str. 70.liczba porządkowa 22. Dzień urodzenia 4.4.1906 w Ulanowie synagoga. Dziecie im. Mendel, płeć męska, ślubne. Ojciec Simon Stróm ( przez ó ) handlarz w Ulanowie. Matka – Simona Leya , córka Susala i Eidli Spirów propinatorów w Kurzynie. Kum – Chjem Jakób Horowitz. Rabin – Sandek, obrzezujący – Jakób Korn. Akuszerka – Frymeh Fuchs. 

Zmiany imienia dokonano 9.03. 1967 za zgodą zainteresowanego, na zmianę imion rodziców nie zgodził się. Z karty Osobowej z 1951 wynika, że przed wojną miał gospodarstwo rolne o powierzchni 11,7 ha w Somoninie pod Nr 3. i także od 1945 roku mieszkał pod tym adresem, natomiast w okupację ukrywał się w Kiełpinie pod Nr 105. W latach 1927 -1928 służył w 1 batalionie mostów kolejowych w Krakowie.   ( w ks. woj. napis że w 10 pułku gospodarczym w Puławach) Od 1963 pracuje w Urzędzie Pocztowym w Gdyni i gospodarstwa nie wykazuje. Zmarł w Kartuzach 26.12.1976 r

Marta Koss. Akt urodzenia . wystawiony w Berlinie 13.11.1947 r. Stanowi ze urodziła się 22.11.1909 r. o pierwszej po południu na ulicy Friedlichsfelderstrasse 39. Ojciec Ksawery Franciszek. Matka Marta Johanna Pachur ur. 13.03.1875 w Maszewie Wielkim pow Lębork. 

Marta w latach 1942 -1946 miała ii grupę niemiecką. W 1951 r. podawała jako poprzednie miejsce zamieszkania Somonino gm. Goręncin. Dokument wystawił sołtys Armatowski. 

Generalnie w tych dokumentach można się dopatrzeć nieścisłości. 

F. Sz.

M.P.

Komentarze są wyłączone.