Turniej tenisa stołowego…

Wczoraj 17.12.2021roku w budynku „Wspólna Chata” w Kiełpinie, odbył się turniej tenisa stołowego w kategorii oldbojów  o Puchar Burmistrza Kartuz. W pierwszym turnieju startowało osmiu zawodników z sołectwa Kiełpino. Wyniki

I-miejsce- Józef Stubiński  nagroda Puchar Burmistrza Kartuz

II- miejsce Jaroslaw Mackojć

III- miejsce Mirosław Paczoska

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kalendarze. W tym miejsu pragnę podziękować radnemu z rady sołeckiej Panu Jarosławoi Mackojć za zorganizowanie zawodów sportowych oraz Burmistrzowi Kartuz M. G. Gołuńskiemu za ufundowanie nagród. Zapraszamy wszystkich zawodników na kolejne rozgrywki.

Gala finałowa

Komentarze są wyłączone.