Sołecki   Turniej tenisa stołowego w Kiełpinie      

W dniu 17 marca 2023 roku w budynku „Wspólna Chata” w Kiełpinie, odbył się Drugi sołecki turniej tenisa stołowego, w ramach obchodów stulecia uzyskana praw miejskich przez miasto -Kartuzy. W zawodach brało 12 zawodników, z całego powiatu kartuskiego, jeden zawodnik przyjechał z Opola. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze. Oto wyniki:

  1. miejsce- Zdzisław Krause
  2.  miejsce Józef Stubiński ,
  3. miejsce Miroław Paczoska.

 Na zawody przybyli kibice- mieszkańcy Kiełpina, gościem specjalnym był Burmistrz Kartuz Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński, współorganizator tego wydarzenia. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. W tym miejscu pragnę podziękować sponsorom oraz Pani Bogusławie Klawikowskiej– pracownikowi Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Kartuzach- filia w Kiełpinie za pomoc, w przygotowaniu turnieju.   Zawodnicy trenują od dwóch lat, stół tenisowy został zakupiony ze środków funduszu sołeckiego na wniosek mieszkańców.                                                                                                         

Komentarze są wyłączone.