Spotkanie informacyjne WFOŚiGW Czyste Powietrze

Informujemy, że 29 września 2018 r. o godz. 17:00 w Kartuskim Centrum Kultury  (ul. Klasztorna 1, Kartuzy ? dawny Dom Rzemiosła) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Kartuzy w sprawie realizacji Krajowego Programu Priorytetowego ?Czyste Powietrze? organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program priorytetowy ?Czyste powietrze?, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Więcej o ekodopłatach w ulotce do pobrania (ulotka z załączeniu).

Ponadto informujemy, że wnioski o dofinansowanie w Krajowym Programie Priorytetowym ?Czyste Powietrze? można składać od 19.09.2018 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zadbajmy o nasze zdrowie?

Ulotka (pobierz).

Komentarze są wyłączone.