Spotkanie robocze?

Spotkanie robocze?

W dniu 30 stycznia 2019r. w starostwie powiatowym odbyło się zebranie , sprawie omówienia dróg powiatowych w sołectwie Kiełpino tj. ul. Długa, Osiedlowa, Raduńska. W spotkaniu brali udział: wicestarosta- Piotr Fikus ,radna powiatu kartuskiego oraz członek Zarządu Powiatu Kartuskiego- Iwona Formela, Dyrektor ZDP w Kartuzach- Andrzej Puzdrowski oraz sołtys Kiełpina, radny ? Mirosław Paczoska. Na zebraniu ustalono priorytety na rok 2019– przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z drogą woj. 224, budowa chodnika w centrum wsi oraz nowy dywanik asfaltowy. Pan wicestarosta zwrócił uwagę w czasie zebrania, aby przekonać burmistrza oraz radnych z gminy Kartuzy o pomoc finansową i współpracę budowaniu chodnika. Sołtys zobowiązał się do monitorowania tych zadań, również zwrócił uwagę na utwardzenie dróg Osiedlowej oraz Raduńskiej, ujęcie tego zadania w Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na lata 2019-2040. Sołtys zwrócił uwagę na duże trudności na skrzyżowaniu ul. Długa z ul. Osiedlową oraz wyjazd z marketu Dino. Pan Dyr. A. Puzdrowski  zaproponował napisanie wniosku w sprawie fotoradaru– na ul. Długiej, na które piraci drogowi przekraczają prędkość . Sołtys rozpoczął zbieranie podpisów, jeśli są osoby zainteresowane proszę się zgłosić.  Zdania wśród kierowców są podzielone, ale nie będziemy bezczynie patrzeć jak grupa kierowców  na ulicy Długiej rozwija kosmiczne prędkości. Dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego działania dla poprawy bezpieczeństwa. Po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów i przygotowaniu wniosku, pismo zostanie złożone w Inspekcji Transportu Drogowego w Warszawie. Jeśli macie Państwo uwagi, w sprawie dróg powiatowych proszę zgłaszać.

MP  

Komentarze są wyłączone.