ZEBRANIE WIEJSKIE

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rozwojem sołectwa Kiełpino na zebranie wiejskie, które odbędzie się 26.02.2019r. godzina 18.00, w szkole podstawowej  w Kiełpinie na sali gimnastycznej. W programie :

  • Sprawozdanie sołtysa  z lat 2015-2019
  • Wybór kandydatów na sołtysa oraz rady sołeckiej
  • Opracowanie Strategii Gminy Kartuzy na lata 2019-2040
  • Sprawy różne

Serdecznie zapraszam?

M.P.

Komentarze są wyłączone.