Spotkanie z mieszkańcami

W dniu 26.02.2019r w szkole podstawowej w Kiełpinie odbyło się zebranie wiejskie. Na spotkanie przybyło 267 mieszkańców sołectwa Kiełpino. Na spotkanie przybyli: Burmistrz Kartuz M. G. Gołuński wraz zastępcami Pani S. Biańkowska, W. Jaworowski, dzielnicowy Pan A. Socha, radni: A. Byston- radny powiatowy oraz radni z Rady Miejskiej- J. Plichta, J. Richert, M. Paczoska. W czasie spotkania mieszkańcy zgłaszali propozycje do strategii Gminy Kartuzy na lata 2019- 2040. Mieszkańcy podpisali się pod petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania na drodze 224 z drogą powiatową ul. Kartuska. Sołtys M. Paczoska podziękował Burmistrzowi Kartuz oraz członkom rady sołeckiej za wykonaną pracę na rzecz naszego sołectwa, następnie w formie prezentacji przedstawił swoje sprawozdanie za lata 2015-2019. Następnie odbyły się   wybory na sołtysa oraz do rady sołeckiej na lata 2019-2024. W tym miejscu pragnę podziękować, za mandat zaufania na drugą kadencję, zostałem po raz drugi wybrany na sołtysa naszej małej Ojczyzny- sołectwo Kiełpino, nowymi członkami rady sołeckiej zostali; Jarosław Mackojć, Magdalena Szczesna, Joanna Kaizer ? Prondzinska, Łukasz Grzenkowicz, Tadeusz Żołnowski. Już wkrótce rada sołecka, sołtys oraz radni przedstawią program działania. Jeśli macie Państwo swoje pomysły proszę napisać lub zgłosić do swoich przedstawicieli. Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za obecność i cierpliwość zebranie trwało prawie 4 godziny.

M.P.

Komentarze są wyłączone.