Spotkanie z mieszkańcami w Kiełpinie?

W dniu 24.09.2018r. w  Sali widowiskowej przy szkole podstawowej w Kiełpinie odbyło się zebranie wiejskie na które przybyło 125 mieszkańców. Na spotkanie przybyli: Burmistrz Kartuz M. G. Gołuński wraz zastępcami Pani S. Biańkowska oraz Pan W. Jaworowski, radny Pan R.Herbasz oraz członkowie rady sołeckiej( H. Rychert, M. Wołowska, J. Mackojć, G, Żołnowski) . Zebranie otworzył sołtys M. Paczoska, który przedstawił sprawozdanie za rok 2017.

Prezentacja1 (1)

Następnie Pani Urszula Sczepańska zaprezentowała logo- ?herb Kiełpina?, które po konsultacjach zostało uchwałą przegłosowane przez mieszkańców.

W drugiej części zebrania rozpatrywano fundusz sołecki na rok 2019– kwota 50.076,90zł. Oto lista przedsięwzięć, które wybrali mieszkańcy:

  • Imprezy integracyjne( Dzień Seniora, Sobótki, Festyn parafialny)- 10tyś
  • Bieg Arasmusa- 14 tyś zł
  • Zajęcia 50+        – 8 tyś zł
  • Monitoring na placu zabaw ? 15 tyś zł
  • Stowarzyszenie ?Krąg Arasmusa?- 2 tyś zł
  • Klub sportowy ?Amator?- 1076,90zł

W czasie spotkania burmistrz Kartuz  przekazał informacje o inwestycjach realizowanych w sołectwie Kiełpino: rozbudowa szkoły w Kiełpinie- 4,3 mln, nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna- prawie 2mln środków gmina przeznaczyła na (modernizację dróg, lampy, czyszczenie rowów melioracyjnych, utwardzanie dróg kruszywem) .Gmina jest w trakcie opracowania dokumentacja do rozbudowy drogi ul. Starowiejskiej, która na odcinku przez las ma być utwardzona asfaltem. Do końca roku 2018 zostanie wykonana rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Długiej z ul. Kolejową.

Szczególnie dobrą wiadomością jest pozyskanie przez Urząd Gminy w Kartuzach 500000zł na Dom Kultury w Kiełpinie. Ta inwestycja jest długo oczekiwana przez mieszkańców.

 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w zebraniu.

Sołtys

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.