Wybory samorządowe 2018 roku

Szanowni Mieszkańcy

Pragnę podziękować, że cztery lata temu dzięki państwa głosom, zostałem wybrany do Rady Miejskiej w Kartuzach na radnego na 2014-2018. Wiele rzeczy w naszym sołectwie zostało zrobione m. in. rozbudowa szkoły podstawowej w Kiełpinie, modernizacja dróg, imprezy kulturalne .nowe punkty świetlne np. w Lesznie. Niestety wiele jest jeszcze pracy, dlatego postawiłem kandydować do Rady Miejskiej w Kartuzach na radnego z komitetu CHECZ DLA GMINY I MIESZKAŃCÓW

POZYCJA 2

Paczoska Mirosław

50 lat, mieszkaniec Kiełpina, wnuk Antoniego Paczoska pierwszego posła Ziemi Kaszubskiej, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Radny Rady Miejskiej w Kartuzach w ostatnich 2 kadencji, Przewodniczący Komisji Społecznej, sołtys Kiełpina, sekretarz Związku Piłsudczyków  RP Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach.

Mój program wyborczy

  1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach (budowa chodników i ścieżek rowerowych, montaż oświetlenia ulicznego)
  2. Kontynuacja budowy chodnika na ul. Długiej w kierunku wsi Mezowo
  3. Przebudowa drogi DW-224 na odcinku Kiełpino-Leszno (skrzyżowanie oraz chodnik)
  4. Dbanie o estetykę i czystość wsi
  5. Organizowanie dla mieszkańców wsi ciekawych i aktywnych form spędzania wolnego czasu.
  6. Budowa domu kultury w Kiełpinie i stworzenie ciekawej oferty kulturalnej
  7. Rozbudowa kanalizacji wsi
  8. Wspieranie lokalnych inicjatyw i stowarzyszeń działających na rzecz wsi
  9. Zwiększenie funduszu sołeckiego
  10. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców wsi.

IDĘ NA WYBORY 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU…

 

Komentarze są wyłączone.