Spotkanie z mieszkańcami?

W dniu 18.01.2019r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Starowiejskiej. Na zebraniu  obecni byli: radny ? Jarosław Plichta, sołtys, radny  Mirosław Paczoska oraz mieszkańcy ul. Starowiejskiej. Tematem spotkania było poprawa infrastruktury drogowej, oświetlenie, bezpieczeństwo ul. Starowiejskiej. Mieszkańcy  byli inicjatorami spotkania zwrócili uwagę,  szerokość drogi oraz na nie uregulowany stan prawny gruntów. Sołtys M. Paczoska oraz radny- J. Plichta zobowiązali się także monitorować przebudowę ul. Starowiejskiej przez las do drogi woj. 224. Jest to zadanie priorytetowe dla całego sołectwa i  poprawi wyjazd w kierunku Kartuz. Mieszkańcy poruszali sprawę budowy linii gazowej na tej ulicy.

M.P.

Komentarze są wyłączone.