Spotkanie z policjantem?

W dniu 7 stycznia 2021 roku w budynku ?Wspólna chata? o godzinie 16.00 odbędzie się pierwsze, w tym roku spotkanie z dzielnicowym Panem Arturem Socha. Jeśli jesteś świadkiem łamania prawa, nie czujesz się bezpieczny. Przyjdź porozmawiaj- wspólnie można rozwiązać wiele problemów, a przy okazji zobacz piękny zabytkowy obiekt ?Wspólna Chata?

Zadania dzielnicowych:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;
  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Zapraszam?

M.P.

Komentarze są wyłączone.