Sprawy różne…

Na wniosek mieszkańców ul Kolejowej zgłosiłem odpowiedzialnej instytucji naprawę terenu wokół studzienek, po zimie nawierzchnia  uległa uszkodzeniu. Otrzymuję od Państwa telefony w sprawie nawierzchni dróg, naprawy zostaną dokonane na wiosnę.

Wpływał wniosek do mnie do rady sołeckiej od właściciela w sprawie nazwy ul. wójta  Józefa Elasa w Lesznie, wczoraj odbyłem spotkanie w tej sprawie.

Jest propozycja mieszkańców ul Uroczej na budowę nowego placu zabaw,. Są prowadzone rozmowy z urzędem w tej sprawie.

Zgodnie z decyzją Pana burmistrza zostałem pozbawiony możliwości dostarczenia do Państwa nakazów podatkowych, w tej sprawie pisałem do urzędu w 2023 roku otrzymałem decyzję negatywną, z tego powodu ubolewam. Te ważne dokumenty chciałem dostarczyć bezpłatnie i mieć możliwość rozmowy z Państwem. W naszej sąsiedniej gminie w Somoninie, nie ma takiego problemu.

M.P.

Komentarze są wyłączone.