Bezpieczeństwo

Wspólnie z radnym Panem Jarosławem Plichtą zwróciliśmy się do Urzędu Gminy, w sprawie monitoringu na terenie Kiełpina, w centralnych miejscach naszej miejscowości.

Artykuł ze strony kartuzy.pl

Na wniosek sołtysa Kiełpina Mirosława Paczoski oraz radnego Jarosława Plichty w środę w Urzędzie Miejskim w Kartuzach odbyło się spotkanie z burmistrzem Mieczysławem Gołuńskim w sprawie możliwości budowy monitoringu w sołectwie Kiełpino.

Urząd Miejski rozważa złożenie wniosku o dofinansowanie budowy systemu monitoringu w Kiełpinie. W ostatnim czasie w Kiełpinie dochodziło do tragicznych zdarzeń, co może wpływać na obniżenie się poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Budowa systemu monitoringu mogłaby pozwolić na wzrost wykrywalności sprawców przestępstw i wykroczeń, co docelowo może wpłynąć na ograniczenie niepożądanych zjawisk. Sołectwo Kiełpino w ramach Funduszu Soleckiego złożyło wniosek o rozpoczęcie budowy systemu.

Dzięki dodatkowym środkom pozyskanym z budżetu państwa możliwa będzie instalacja systemu w większym zakresie. Na spotkaniu omówiono możliwe lokalizacje kamer w kontekście możliwości technicznych i spełnienia kryteriów merytorycznych programu.

Jednocześnie informujemy, że w ramach Funduszu Sołeckiego już wkrótce zostaną zainstalowane kamery w obrębie Wspólnej Chaty w Kiełpinie. Dziękujemy za rzeczową, merytoryczną dyskusję.

Komentarze są wyłączone.