Spotkanie…

Dzisiaj odbyłem w Urzędzie Gminy spotkanie z zastępcą Burmistrza Kartuz Panem Wojciechem Jaworowskim na temat inwestycji oraz problemów mieszkańców z naszego sołectwa. Tematy poruszane: sytuacja na ul. M. Konopnickiej, ul. Energetyków. Sprawa bezpieczeństwa w Lesznie, sprawa oświetlenia, sytuacja na ul. Starowiejskiej odcinek leśny

Wieczorem 21.02.2024r. w budynku „Wspólna Chata” zorganizowałem zebranie rady sołeckiej. W zebraniu uczestniczyli: Pani Joanna Kaizer – Prondzinska, Pani Dominika Biekisz- Olejnik, Pan Arkadiusz Makurat, Pan Jarosław Mackojć, Pan Jarosław Plichta radny Rady Miejskiej . Zebraniu przewodniczył Mirosław Paczoska, który przedstawił nurtujące problemy sołectwa m.in. sprawa obowiązek wymiany pieca pozaklasowego od 1.09.2024, sprawa ogólnopolskiego badania osób bezdomnych, sprawa realizacji funduszu sołeckiego, sprawa kradzieży na plebani, sprawa realizacji monitoringu do końca lutego będzie zamontowany wokół terenu Wspólnej Chaty, drugi etap ze środków wojewody obejmie najbardziej niebezpieczne miejsca w całym sołectwie, kwota to wykorzystania 100000zł. Trwa okres wyborczy rada sołecka poparła kandydaturę do rady powiatu Pana Arkadiusza Makurata, który otrzymał rekomendację. Kiełpino potrzebuje swoich reprezentantów, którzy będą bronić naszych interesów. Przypominam, że mamy także ulice powiatowe: ul. Długa, ul. Raduńska oraz częściowo ul Osiedlowa. Szanowni Państwo, jako wnuk pierwszego posła Kaszub Antoniego Paczoska rolnika z Ostrzyc, powiem za dziadkiem, prawdziwy obywatel powinien iść na wybory oraz głosować na swoich. Nasza wspaniała miejscowość może mieć swojego lidera, ale to zależy od wyborców.

Komentarze są wyłączone.