Podatek za psa w gminie Kartuzy

Każdy właściciel psa musi pamiętać o konieczności zapłacenia podatku za jego posiadanie. Kiedy opłata za psa musi zostać uiszczona i kto jest z niej zwolniony? Ile wynosi podatek za posiadanie czworonoga. Kwota wynosi 30 zł za każdego psa, uiść należy do 15 marca.

Istnieją podmioty, które nie muszą płacić za swojego czworonoga. Są to osoby:

  • posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym →  sprawdź, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w Kartuzach,
  • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • mające więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe – od jednego psa,
  • posiadające psy w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde gospodarstwo, a utrzymywane w celu pilnowania stad na pastwiskach – bez względu na liczbę,
  • pełniące stanowiska w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polski i nie mają stałego pobytu na terytorium RP → brak opłaty za jakąkolwiek liczbę posiadanych psów.

Jeżeli w Kartuzach obowiązuje podatek za posiadanie psa, właściciel musi zarejestrować swojego czworonoga w Urząd Miejski. Usługa jest bezpłatna. Właściciel ma obowiązek zgłosić posiadanie psa do dwóch miesięcy od jego nabycia lub narodzin.

Podstawa prawna

Wpłaty należy dokonać na nr konta bankowego

PKO Bank Polski S.A. Nr 25 1020 1811 0000 0802 0188 9484

Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa, ma jakieś pytania proszę dzwonić pod mój nr t. 500189185

Ps. Sam posiadam dwa pieski, gmina powinna zadbać o zamontowanie automatów z woreczkami dla czworonogów- temat wielokrotnie zgłaszany do urzędu

M.P.

Komentarze są wyłączone.