SPRZĄTANIE WOKÓŁ RZEKI RADUNI

Rada sołecka w Kiełpinie składa podziękowanie  Dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie     Pani  Elżbiecie Świętoń, nauczycielom, uczniom, którzy 15.04. 2016 roku sprzątali tereny leśne wokół rzeki Raduni. Dziękuje posłowi RP  Panu Stanisławowi Lamczykowi za pomoc w zorganizowaniu kontenera z firmy Elwoz. Pracownikom Urzędu Miejskiego w Kartuzach- wydział gospodarki odpadami i ochrony środowiska za dostarczenie worków na śmieci i rękawiczek. Kolejne akcje będą kontynuowane w przyszłości. Prosimy zgłaszać miejsca, które są zanieczyszczone bezpośrednio do urzędów( Straż miejska, Nadleśnictwo Kartuzy, Urząd Miejski w  Kartuzach- wydział ochrona środowiska, PSP w Kartuzach oraz inne).

Komentarze są wyłączone.