Straż Miejska w Kartuzach

Straż Miejska w Kartuzach przypomina o obowiązku oznaczenia posesji numerem porządkowym. Zgodnie z art.64kw Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, podlega karze grzywny wysokości  500 zł.

Podczas akcji ratunkowej ten numer może uratować życie

Komentarze są wyłączone.