UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW III KARTUSKICH DNI PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW III KARTUSKICH DNI PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadającego 01.03., 28.02.2017r. w sposób uroczysty rozpoczęły się III Kartuskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod patronatem Burmistrza Kartuz. Święto to ustanowione uchwałą Sejmu RP z lutego 2011 roku, jest oddaniem hołdu żołnierzom tzw. drugiej konspiracji, podziemia antykomunistycznego występującego w latach 1944-63 (w 1963 roku zginął w obławie ostatni żołnierz wyklęty sierż. Józef Franczak ?Lalek?), przeciw okupacji sowieckiej. Pomysłodawcą i organizatorem Kartuskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych od tych kilku lat jest człowiek-instytucja, lokalny działacz społeczny, p. Kazimierz Socha-Borzestowski, z którego inicjatywy powstał też w Kartuzach obelisk poświęcony jednej z ikon tej konspiracji, ppor. Danucie Siedzikównie ?Ince?. Właśnie od złożenia wiązanek i zapalenia zniczy pod obeliskiem, o g. 17:30 uroczystość rozpoczął Związek Piłsudczyków RP, Oddział Kaszubsko-Pomorski w Kartuzach, którego wiceprezesem jednocześnie jest p. Kazimierz, kapitan Związku. Następnie poczet sztandarowy i przedstawiciele Zarządu Oddziału, na czele z prezesem mjr Związku Tomaszem Kocentem, udali się do kościoła p.w. Św. Kazimierza w Kartuzach, gdzie o g. 18:00 rozpoczęła się Msza Św. za poległych Żołnierzy Wyklętych i Boże Błogosławieństwo dla Ojczyzny. Msza Św. odprawiona przez proboszcza, księdza kan. dr. Ryszarda Różyckiego, miała charakter bardzo podniosły i patriotyczny. Na uroczystości obecni byli goście na czele z p. burmistrzem Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim. Poczty sztandarowe Związku Piłsudczyków RP, TOW Gryfa Pomorskiego ?Cis? Męcikał, Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych, Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie, i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, były rozprowadzane przez mjr Tomasza Kocenta. Z ramienia Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, zjawił się płk ZP RP Marian Wiśniewski. Przybyli również szwoleżerowie ze Szwadronu Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Oddział Wieżyca. Po Mszy św. proboszcz zaprosił zebranych na drugą część uroczystości do budynku obok, należącego do szkoły katolickiej. W tej części nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień, Związku Piłsudczyków RP. Głos zabrali p. burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński, p. Kazimierz Socha-Borzestowski, płk Marian Wiśniewski oraz mjr Tomasz Kocent, który podkreślił że pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest szczególnie ważna dla Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego, jak i całego Związku Piłsudczyków RP, jako formacji mundurowej i związanej z wojskiem, podobnie jak pamięć o innych czynach oręża polskiego. Wyraził też zadowolenie z faktu, iż po kilkudziesięciu latach prób wymazania tych żołnierzy z pamięci narodu, przywrócono im należne miejsce w Panteonie Bohaterów. Nastąpiło odczytanie uchwały i wręczenie odznaczeń. Srebrnym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP uhonorowani zostali:

– ks. kan. dr Ryszard Różycki

– ks. dr. Arkadiusz Okroj

– Naczelnik OSP Dzierżążno, por. Związku Bartłomiej Kalkowski

– st. wachm. Arkadiusz Kupper

– szwol. Mateusz Bullmann

– szwol. Piotr Kupper

– drużynowa ZHR Irena Lewandowska

– ppor. Związku Maria Zielińska

– sierż. Związku Marek Wiśniewski

Dekoracji dokonał płk Związku Marian Wiśniewski, przy asyście mjr Związku Tomasza Kocenta i por. Związku Czesława Wolskiego.

Wręczone zostały również wyróżnienia w formie pisemnych podziękowań za zaangażowanie w Świąteczną zbiórkę żywności w ramach akcji ?Rodacy Bohaterom?:

– ks. kan. dr Ryszardowi Różyckiemu

– ks. dr Arkadiuszowi Okroj

– p. Markowi Madejowi firma EMAR

– kpt Związku Kazimierzowi Socha-Borzestowskiemu

– por. Związku Czesławowi Wolskiemu.

Spotkanie zakończyło się oddaniem hołdu Żołnierzom Wyklętym.

III Kartuskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych potrwają do 04.04.2017. Harmonogram wydarzeń jest dostępny lokalnie. Związek Piłsudczyków RP organizuje 11.03. o g. 12:00 w Kiełpinie, w ramach Dni, wraz z Sołectwem Kiełpino oraz Klubem Sportowym Amator Kiełpino, I Kartuski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. ppor. Zdzisława Badochy ?Żelaznego?, pod patronatem Tropem Wilczym  i patronatem medialnym Kartuzy.Info. Chętnych do wzięcia udziału na jednym z dwóch dystansów 1963 lub 5000m, zapraszamy do rejestracji na www.kartuskibiegwykletych.pl oraz kontakt, 664465531 i 500189185. Na chwilę obecną przewidujemy również rejestrację na miejscu do godziny przed biegiem.

Dziękuję i pozdrawiam,

Tomasz Kocent

Prezes Zarządu Oddziału

Kaszubsko-Pomorskiego

Związku Piłsudczyków RP w Kartuzach

Major Związku wraz z Zarządem

Komentarze są wyłączone.