Zaangażowanie mieszkańców

Niestety wiele naszych dróg jest jeszcze prywatnych, np. ul. Przy Krzyżu, jednak działania mieszkańców żeby poprawić stan drogi jest bardzo ważny, wcześniej już pisałem do burmistrza o przejęcie tej drogi kontaktowałem się z właścicielem, dzięki determinacji Pana Kamila gmina przejęła działki 41/31 i 41/36, możemy utwardzać proszę zobaczyć na zdjęciu, jak jest tragicznie, tylko w kaloszach chodzić

Komentarze są wyłączone.