Zmiany w nauczaniu historii

Jako nauczyciel historii jestem zaniepokojony planowanym ograniczeniom  jakościowym  i ilościowym w nauczaniu historii w szkole podstawowej autorstwa ministra edukacji Pani Barbary Nowackiej

Przedstawiam Państwu treść pisma prezesa IPN w W-wie Pana dr Karola Nawrockiego

Komentarze są wyłączone.