Zebranie rady sołeckiej

Zebranie rady sołeckiej

W dniu 11.05. 2021 odbyło się  zebranie rady sołeckie. Spotkanie odbywało się formie stacjonarnej. Obecni: W zebraniu uczestniczyli Pani Joanna Kaizer- Prodzinska, Pani Dominika Biekisz- Olejnik, Pani Magdalena SzczesnaJarosław Mackojć, Pan Mirosław Paczoska, Pan Łukasz Grzenkowicz . Zebranie prowadził sołtys Miroslaw Paczoska. Sprawy omawiane:

 • Stan dróg gminnych, powiatowych, trwa modernizacja ul. Starowiejskiej przez las termin wykonania wrzesień 2021
 • Nasza najstarsza mieszkanka Pani Małgrzata Blok będzie obchodzić swoje setne urodziny 3 czerwca
 • Szczepienie psów 15 maj, w Lesznie godzina 9.00 u Pana Elasa, godzina 10.00 Pan Z. Lewczuk
 • Niestety związku w dalszym ciągu panującymi restrykcjami sanitarnymi nie odbędzie się Dzień Seniora oraz Sobótki
 • Sprawa oświetlenia w sołectwie zostanie omówione na kolejnym zebraniu
 • Naprawy cząstkowe na drogach
 • Sołtys poinformował, że prezes poczty polskiej w Warszawie nie udzielił żadnej odpowiedzi w sprawie funkcjonowania poczty w Kiełpinie
 • Od 1.05 przy budynku ?Wspólna Chata? funkcjonuje plac zabaw, brakuje jeszcze ogrodzenia i ławek
 • Trwa opracowanie Strategii Gminy Kartuzy do 2040
 • Rada sołecka, KGW?Kiełpinanki? planują organizację warsztatów dla dzieci 13.czerwca 2021 roku
 • Sprawa czystości w naszej miejscowości, problem z ul. Długą firma ze Szczecina nie wywiązuje się ze swych obowiązków, droga powiatowa, trudności zgłoszone do ZDP w Kartuzach, 14.05 członkowie rady sołeckiej będą nasadzać kwiaty przy napisie

         Zebranie zakończyło się po 2 godzinach 15 minutach. Sołtys podziękował za zaangażowanie na rzecz naszej społeczności.

Sołtys Kiełpina

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.