Zebranie rady sołeckiej

W dniu 08 lutego 2023 roku w budynku ‘Wspólna Chata” odbyło się spotkanie rady sołeckiej. Zebranie prowadził sołtys- Mirosław Paczoska. W zebraniu uczestniczyli:    Panie Joanna Kaizer- Prodzinska, Pani Dominika Biekisz- Olejnik, Pani Magdalena Szczesna, Panowie: Jarosław Mackojć oraz Arkadiusz Makurat .  Sprawy omawiane:

  • Akcja zima – odśnieżanie
  • Zakupiono namiot z funduszu sołeckiego
  • Sukcesy naszych ciężarowców
  • Zaplanowano imprezy integracyjne m.in. Festyn rodzinny na dzień dziecka, spotkanie dla seniorów, dożynki parafialne
  • Nazwa ronda w Kiełpinie. Odbyło się glosowanie tajne. Wynik głosowania 3X3. W związku , z powyższym rada sołecka i sołtys, nie wypracowała wspólnego stanowiska w powyższej sprawie. W grudniu 2022 roku złożyliśmy pismo z propozycją ronda księdza Antoniego Arasmusa. Jako historyk, będę popierał taką kandydaturę – jednak zdecydują Rada Miejska w Kartuzach na sesji.
  • Omawiano propozycje do nagrody burmistrza Kartuska Skra
  • Granty- projekty, w celu pozyskania środków finansowych. Pragniemy wspólnie współpracować z biblioteką miejską i  powiatową, która już od pewnego czasu prowadzi działania dla naszych mieszkańców.
  • Przygotowanie się do zjazdu Kaszubów w Kartuzach 8 lipca

Jeśli ktoś z Państwa ma swoje propozycje i pragnie się zaangażować proszę o informację

M.P.

Komentarze są wyłączone.