ZEBRANIE WIEJSKIE W KIEŁPINIE

Zapraszamy mieszkańców na zebranie wiejskie

MIEJSCE SALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA W KIEŁPINIE

TERMIN: 14.09.2017r. godzina 19.30

Program spotkania:

  • Przywitanie zaproszonych gości
  • Sprawozdanie sołtysa za rok 2016
  • Wybory uzupełniające do rady sołeckiej
  • Wystąpienie burmistrza Kartuz M. G. Gołuńskiego
  • Fundusz sołecki ? propozycje mieszkańców na
  • Dyskusja- pytania mieszkańców
  • Zamknięcie zebrania

Sołtys

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.