Zebranie wiejskie w Kiełpinie

Zebranie wiejskie w Kiełpinie

Na zebraniu sołeckim mieszkańcy zdecydowali o nowych inwestycjach z funduszu sołeckiego na rok 2018

 • Kontynuacja chodnika na ul. Dworcowej 10 tyś
 • Utwardzenie ul. Przy Krzyżu 30 tyś
 • Kwota 3 tysięcy na organizację Sobótek między jeziorami

Na zebraniu wybrano nowego członka rady sołeckiej Pana Jarosława Mackojć. Również radny Ryszard Herbasz przedstawił projekt herbu Kiełpina- został powołany zespół, który dopracuje szczegóły. Podczas zebrania sołtys przedstawił sprawozdanie za rok 2016. Zobacz filmik i relacje wpisz nasze miasto kartuzy relacja z 15.09.2017r – polecam

Treść sprawozdania:

Rok 2016 był bardzo pracowity i obfity w różne wydarzenia duchowe, kulturalne, sportowe czy społeczne. Według mieszkańców Kiełpina na pierwszym miejscu to:

 1. Pan Dariusz Dolatowski ukończył pracę nad książką pt. ?Z dziejów wsi i parafii Kiełpino od czasów najdawniejszych do 1939 roku? w gminie Kartuzy
 2. W ramach Obchodów 775-lecia Kiełpina  w kościele pod wezwaniem św. Michała w Kiełpinie w dniu 28.09.2016r po mszy wieczornej ? godzina 18.00 odbyła się prelekcja na temat ?Z dziejów wsi i parafii Kiełpino od czasów najdawniejszych do 1939 
  roku?, którą poprowadzi znakomity znawca naszego regionu Kaszub. Mieszkaniec Suwałk Pan Dariusz Dolatowski. Będzie to prawdziwa lekcja historii przed uroczystością odpustową.
 3. Utworzenie Związku Piłsudczyków RP oddziału ZK-P, prezesem jest mieszkaniec Kiełpina Pan T. Kocent.
 4. Z inwestycji drogowych: położenie chodnika na ul. Długiej, na ul. Osiedlowej położono płyty jumbo, ul. Gen. Maczka postawiono studnię chłonną . Bieżąca naprawa dróg gruntowych, wymiana lamp na ledowe, położenie chodnika przy poczcie
 5. Dzień Seniora? w nowej formie, bo na wiosnę, a nie zimą będzie organizowany
 6. II Sobótki między jeziorami cieszyły się wielkim zainteresowaniem mieszkańców
 7. Przepiękny Wieniec Dożynkowy
 8. 18.08.2016r. zebranie wiejskie
 9. Sukces naszej rodziny Państwa Teresy i Przemysława Maciągów z sołectwa Kiełpino, w konkursie powiatowym ?Perła dla życia? reprezentowali Gminę Kartuzy.
 10. Dla najmłodszych największa atrakcja rozbudowa placu zabaw     Narodowe czytanie Henryka Sienkiewicza w Kiełpinie. Inicjatorem akcji ?Narodowe Czytanie? w Kiełpinie,  był ? Krąg Arasmusa.? Koordynator Pani Elżbieta Antkiewicz.
 1. Akcja Szlachetna Paczka wśród naszych mieszkańców
 2. W dniu 17.12.2016 roku w salce kominkowej w Kiełpinie odbyło się spotkanie integracyjne .Chciałbym podziękować osobom, które pomogły w organizacji spotkania :  Panu Burmistrzowi Kartuz M. G. Gołuńskiemu, Panu Janowi Gawin, a szczególnie pracownikom firmy Pana Adama Polaka, którzy wcześniej zorganizowali zbiórkę artykułów, które zostały przeznaczone na paczki dla potrzebujących. Inicjatorem całej akcji była Pani Bożena Markowska.
 3. Składanie wniosków na dotacje  do odnawialnych źródeł energii
 4. 11.12.2016r. Zbiórka Żywności dla Polaków na Kresach. Jest to działanie w ramach ogólnopolskiej akcji: ?Rodacy Bohaterom?, polegającej przede wszystkim na zbieraniu żywności, dwa razy w roku, przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, dla naszych Rodaków na byłych Kresach Wschodnich II RP. Zbiórka koordynowana jest przez Związek Piłsudczyków RP, Oddział Kaszubsko-Pomorski w Kartuzach, przy współudziale Szwadronu Kawalerii 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich oddział Wieżyca, w ramach ogólnopolskiej akcji: ?Rodacy Bohaterom?.
 5. Akcja zima
 1. W dniu 10.2016r. Pani Anna Formella złożyła rezygnację z członka Rady Sołeckiej w Kiełpinie. Obecnie Rada Sołecka liczy cztery osoby. Dziękuję Pani za pracę społeczną od marca 2015 do października 2016
 2. Konkurs ?Piękna Wieś Pomorska 2016? Wielki sukces odnieśli mieszkańcy naszej miejscowości Państwo ?Teresa i Józef Stolc, którzy pokonali  217 zagród z całego województwa pomorskiego. Państwo Stolc brali udział w konkursie w kategorii ?Zagroda?. Konkurs miał trzy etapy: gminny, powiatowy oraz wojewódzki.
 3.  Akcja ?Bezpieczne drogi w Kiełpinie? instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo zostały poinformowane  o naszych wieloletnich problemach, tak dla przypomnienia Pan Tomasz Kocent  jest inicjatorem i prezesem Związku Piłsudczyków oddział Z-KP w Kartuzach
 4. W sobotę 01 października 2016 roku, o g. 13:00, w ośrodku szkoleniowym w Garczynie, w powiecie kościerskim, rozpoczęło się pierwsze szkolenie strzeleckie Polskiej Organizacji Wojskowej ? Związku Piłsudczyków RP, Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach.
 5. Do programu ?Czyste Powietrze Pomorza ? Edycja 2017? ( dofinansowanie do wymiany pieca węglowego) z terenu Kiełpina zgłoszonych zostało 20 nieruchomości. Piece węglowe zastąpione mają być piecami opalanymi gazem i biomasą. 20 wniosków stanowi 1/5 wszystkich złożonych wniosków.
 6. Do programu usuwania azbestu, z terenu Kiełpina zgłoszono 7 nieruchomości, tj. ok 1/4 wszystkich złożonych wniosków.
 7. Wykonanie chodnika na ulicy Długiej

 

 

Komentarze są wyłączone.