Zebranie wiejskie w Kiełpinie

W dniu 31 sierpnia 2023 roku na sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Kiełpinie odbyło się zebranie wiejskie. Na spotkanie przybyło 85 mieszkańców. W zebraniu uczestniczyli członkowie rady sołeckiej, radny gminy Kartuzy- Pan Jarosław Plichta oraz przedstawiciele UG Kartuzy: Burmistrz Kartuz M.G. Gołuński i z-ca Pan W. Jaworowski. Sołtys po przywitaniu podziękował swojej radzie sołeckiej, oraz Panom Bartoszowi Kitowskiemu i Tomaszowi Kocent za zaangażowanie na rzecz sołectwa. Przewodniczący również podziękował za pomoc włodarzowi gminy Kartuzy. Następnie sołtys przedstawił sprawozdanie za rok 2022. Na zebraniu uchwalono wnioski mieszkańców z funduszu sołeckiego na 2024 rok:

  1. Integracja mieszkańców sołectwa 16002.80zł
  2. Ławki, stoły, stoliki składane 11000zł
  3. Monitoring  na terenie „Wspólnej Chaty” 10000zł
  4. Utwardzenie ul. Wrzosowej 28000zł

        Razem 65002.80zł

     W późniejszym terminie przedstawię protokół zebrania…

Komentarze są wyłączone.