„ŻYCZENIA WIELKANOCNE”

W te Święta, zamiast koncentrować się na materialnych aspektach, pozwólmy sobie na duchowy rozwój i dobroć wobec innych. A moje życzenia wielkanocne niech będą przypomnieniem, że prawdziwa mądrość tkwi w umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu z godnością i miłością.

Szanowni mieszkańcy, członkowie Rady Sołeckiej wsi Kiełpino

Podsumowując okres pracy w latach 2019 i 2024, okres wspólnego wysiłku na rzecz całej wiejskiej wspólnoty dla dobra mieszkańców Kiełpina, chciałbym wyrazić słowa podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy nie szczędzili sił przy pracach związanych z urządzaniem terenu gminnego we wsi Kiełpino.

Jesteście niezastąpieni jako liderzy swych wspólnot, cieszycie się zasłużonym zaufaniem i szacunkiem wśród mieszkańców sołectwa. Wspólną pracą łączycie ludzi i zachęcacie do współdziałania dla dobra rozwoju wsi i wszystkich mieszkańców.

Swoją wdzięczność szczególnie kieruję do członków Rady Sołeckiej, którzy byli widoczni i aktywnie zaangażowani w pracach, prawdziwych organizatorów życia w lokalnych społecznościach.

Życzę państwu pomyślności oraz wielu sukcesów, pozostając dumny z Waszych osiągnięć.

Na koniec życzenia na wesoło……

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Mirosław Paczoska – sołtys

Komentarze są wyłączone.